Z elektrycznością mamy do czynienia na co dzień, otaczające nas urządzenia bez energii elektrycznej nie mogłyby działać. Tak naprawdę ciężko sobie dziś już wyobrazić nasz świat bez elektryczności. Należy być jednak świadomym, że energia elektryczna może być niebezpieczna. Szacuje się, że rocznie w Polsce umiera około 100 osób wskutek porażenia prądem elektrycznym, warto więc zapoznać się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa elektrycznego. 

Środki ochrony przeciwporażeniowej 

Ochrona podstawowa to inaczej ochrona przed dotykiem bezpośrednim. Powszechnie stosowane środki ochrony podstawowej to m.in. izolacja podstawowa części czynnych, przegrody, obudowy, przeszkody, bariery lub umieszczenie poza zasięgiem ręki. Zadaniem środków ochrony podstawowej jest uniemożliwienie dotknięcia części czynnych urządzeń podczas ich normalnej pracy. 

W przypadku uszkodzenia urządzenia na częściach przewodzących może pojawić się napięcie, aby w takich sytuacjach nie dopuścić do porażenia stosuje się środki ochrony przy uszkodzeniu (ochrona przed dotykiem pośrednim). Należą do nich np. samoczynne wyłączenie zasilania, Izolacja podwójna lub izolacja wzmocniona, separacja elektryczna czy obwody bardzo niskiego napięcia (SELV i PELV). Czy wiecie, że jeśli macie telefon komórkowy codziennie macie do czynienia z układem SELV? Nie chodzi oczywiście o elektronikę znajdującą się w telefonie, a o ładowarkę. 

Pierwsza pomoc w przypadku porażenia 

  1. Pierwszym i najważniejszym krokiem o jakim nie należy zapominać jest sprawdzenie czy nic Ci nie zagraża. Nigdy nie dotykaj osoby porażonej prądem, zanim nie zostanie ona odłączona od źródła prądu! Odłącz bezpieczniki, wyjmij z gniazdka wtyczkę urządzenia elektrycznego, które spowodowało porażenie. Jeśli źródło porażenia stanowi kabel elektryczny możesz odsunąć go od poszkodowanego używając do tego przedmiotu, który nie przewodzi prądu (np. suchego drewnianego kija od szczotki).  
  1. Sprawdź czy poszkodowany jest przytomny np. zapytaj go czy wszystko jest w porządku lub czy wie, gdzie się znajduje. Jeśli jest przytomny i oddycha zadzwoń na 112 i zostań z poszkodowanym do czasu przybycia pogotowia.  
  1. Jeśli poszkodowany jest nieprzytomny udrożnij drogi oddechowe i sprawdź, czy oddycha. Jeśli tak, ułóż go w pozycji bezpiecznej, wezwij pogotowie i do ich przyjazdu regularnie sprawdzaj oddech. 
  1. W sytuacji, gdy poszkodowany nie oddycha wezwij pomoc i rozpocznij resuscytację. Jak to zrobić prawidłowo? Zachęcamy do obejrzenia filmu -> 

Oparzenia- najważniejsze zasady: 

– Jeśli ubranie jest przyklejone do ciała nie zrywaj go! Możesz je wyciąć dookoła rany. 

– Oparzoną część ciała możesz ochłodzić letnią wodą (nigdy zimną lub gorącą!) a następnie osłonić ją opatrunkiem. 

– Nie smaruj oparzenia tłuszczem, maściami czy kremami. 

Jakie mogą być skutki porażenia prądem? 

Skutków porażenia prądem może być wiele zależą one od czynników takich jak rodzaj prądu, wartość napięcia, opór ciała, drogę oraz czas przepływu prądu. Dla naszego organizmu najbardziej niebezpieczne jest porażenie prądem przemiennym o niskiej częstotliwości (np. częstotliwości sieciowej). Opór naszego ciała zależy m.in. od naszego ubioru, stanu psychofizycznego czy kondycji skóry. Bardzo istotna jest też droga przepływu prądu przez ciało, najbardziej niebezpieczne jest porażenie na drodze ręka – ręka czy głowa – ręka, ponieważ w takiej sytuacji prąd przepływa przez serce i układ oddechowy.

Należy pamiętać, że skutki mogą wystąpić dopiero po pewnym czasie od porażenia, dlatego osoba porażona powinna być pod obserwacją. 

Wartość prądu samouwolnienia wynosi dla prądu przemiennego około 10mA. Warto jest więc znać zasady bezpieczeństwa elektrycznego i używać prądu z dużą uważnością. Nie używaj urządzeń, które wyglądają na uszkodzone. Sprawdź czy dane urządzenie zostało odłączone od napięcia zanim go dotkniesz.  

Źródła:
https://bezel.com.pl/
https://www.youtube.com/watch?v=xvIO9t0MxIM&ab_channel=W%26WConsulting 


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *